Canlı Sohbet Planlarımız ve Fiyatlarımız
 • Yasal Bilgilendirme
 • Supply Agreement
 • TEDARİK ANLAŞMASI

  Bu anlaşma Depositphotos Tedarikçilerinin Dosya getirmesi ile ilgili hükümleri içerir ve Kullanım Şartlarına ve Kullanıcı Anlaşmasına bir ektir.

  1. TANIMLAR

  Web sitesi: Depositphotos Inc.’in İnternet web sitesi olan (http://www.depositphotos.com) ve buna ek olarak onun donanımı, yazılımı, veri tabanları, dosyaları, ara yüzleri, algoritması, kayıtlı kullanıcıları ve onların dataları.

  Dosya: Web sitesinde gösterilen bir fotoğraf, vektör imaj veya diğer materyallerle beraber onlara ait bilgiler ve diğer tüm gerekli belgeler (örn. Özel mülkün kullanılması için Modelinin İzin Belgesi).

  Kullanıcı: Kayıtlı bir kullanıcı. İki türlü Kullanıcı bulunmaktadır: Satın Alan ve Tedarikçi.

  Alıcı: Değişik metotları kullanarak paralı ve kayıtlı Web sitesi kullanıcısı, Web sitesinde gösterilen Dosyaları kullanmak ve iletmek hakkı.

  Tedarikçi: Göstermek, iletmek ve/veya Alıcılara satmak amacıyla Web sitesine Dosya tedarik eden ve bu dosyaların tüm haklarını elinde bulunduran birey (veya yasal kurum).

  Yükleme: Göstermek, iletmek ve/veya Alıcılara satmak amacıyla Web sitesine sağladığı Dosya(lar)ın ve ayrıca iletilen her türlü Dosya(lar)ın Tedarikçi tarafından Web sitesine iletilmesi işlemi.

  Ortaklar: Dosyaları Alıcılara gösteren, ileten ve/veya satan ve Depositphotos ile kontratı olan ortaklıklar, iş ortakları ve diğer üçüncü şahıslar.

  Ayrıcalıklı Dosya: Web sitesi veya Ortaklar aracılığıyla dağıtılan bir Dosya.

  Ayrıcalıklı Tedarikçi: Dosyalarını kapsamlı şekilde Web sitesinde veya Ortaklar aracılığıyla dağıtan bir Tedarikçi.

  2. GENEL HÜKÜMLER

  Bu anlaşma Web sitesinin operatörü olarak Depositphotos ile Dosyaları Web sitesine sağlayan Tedarikçi arasındaki yasal ilişkiyi gösterir. Tedarikçi Depositphotos’u ayrıcalıklı veya ayrıcalıklı olmayan şekilde Tedarikçinin dosyalarını dağıtan ve lisanslayan bir kurum olarak atamaktadır. Bu anlaşmanın şartlarının kabul edilmesiyle, Tedarikçi yüklediği her bir dosya için bu Anlaşmanın hüküm ve koşullarını göz önünde bulundurarak ulaşma amacıyla Web sitesine Dosyaları Yükleyebilir. Bu Anlaşma Tedarikçi’nin Web sitesinde hesap açtığı itibaren yürürlüğe girer ve anlaşma sonlanan kadar geçerli kalır. Eğer burada belirtilen hüküm ve koşullar Tedarikçi için kabul edilemezse, Tedarikçi bu Anlaşmayı aşağıda belirtilen prosedür ile sonlandırmalıdır.

  3. DOSYALARIN HÜKÜMLERİ

  Tedarikçi Dosyaları Depositphotos’un kendi araçlarını veya Depositphotos tarafından onaylanmış başka araçları (örn. FTP) kullanarak Web sitesine yükler. Tedarikçi tarafından gönderilen Dosyaların hangisini Web sitesinde gösterilmesinin uygun olduğuna Depositphotos yalnız karar verir. Ayrıca Tedarikçi tarafından yüklenen tüm Dosyalar Depositphotos ve Web sitesinin kurallarına konu olacağı konusunda her iki taraf da onay verir.

  4. DOSYALARIN YÜKLENMESİ İÇİN İSTENEN KOŞULLAR

  Dosyaları Yükleme işlemi ile Tedarikçi aşağıda belirtilen maddeleri kabul ve garanti eder:

  • Yüklenen her dosya Tedarikçi tarafından oluşturulmuştur ve Tedarikçi gerekli tüm telif haklarının ve Dosya ile bağlantılı diğer hakların sahibidir;
  • Yüklenen her bir Dosyayı Tedarikçi tarafından kişisel veya üçüncü şahıs kullanımla logo tipleri, markalar veya patentli markalar amaçlı daha önce hiç kullanmamış ve hiçbir zaman kullanmayacak olması;
  • Yüklenen herhangi bir Dosyada kullanılmış imajın ticari kullanımına yönelik hak veya izne tabi olan her türlü obje, iş ve eserde (sanat işi, oyuncak, el yapımı iş, vs) Tedarikçinin belirtilen Dosyadaki imajın kullanılması için Dosya ile birlikte sunulması gereken tüm gerekli yazılı izin ve temyiz belgelerine sahip olduğu;
  • İnsanların veya özel mülk imajlarının yer aldığı tüm Dosyalar uygun bir izin belgesi ile birlikte sunulmalıdır (‘Sadece yazınsal kullanım için’ etiketli dosyalar hariç);
  • Bir şirketin, işin veya grubun temsilcisi olan bir Tedarikçi, ttelif hakları ve Dosyaların tüm hakları ve ticari kullanım için satışlarına yönelik üm gerekli belgeleri ve izinleri sunduğunu kabul etmesi.
  5. ÖZEL TEDARİKÇİ STATÜSÜ İÇİN İSTENEN KOŞULLAR

  Özel Tedarikçi statüsünü seçerek, Tedarikçi dosyalarını sadece Depositphotos Web sitesine satmayı kabul etmektedir. Eğer Tedarikçinin Yükleyeceği Dosyalar diğer stoklarda veya benzer web sitelerinde yer alıyorsa, Tedarikçi Depositphotos’ta Özel Tedarikçi statüsüne geçmeden önce diğer sitelerdeki tüm portföyünü silmelidir. Bir Tedarikçi Depositphotos’un destek servisinden onay geldikten sonra Özel Tedarikçi olabilir.

  Web sitesinde satışa sunulan Dosyalar, satılmamalı, dağıtılmamalı, lisansı çıkarılmamalı, telif haksız olarak transfer edilmemeli veya Web sitesinin dışında başka bir yolla transfer edilmemelidir. Özel tedarikçi statüsünün kabulü üzerine, Tedarikçinin Özel dosyaları sadece aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanma hakkı bulunmaktadır:

  • Dosyaların sadece Depositphotos’un Web sitesinde mevcut olduğunu belirten bir etiket ile ve sadece artistik amaçlar doğrultusunda (tekrar satış veya hakların veya lisansın birden fazla yere verilmesi olmadan) Tedarikçinin dosyaları kendi Web sitesinde yayınlaması;
  • Eğer ilgili aktivitenin işlemi için ilgili materyalin hakları veya lisans satışı veya aktarılması istenmemişse, Tedarikçinin Özel Dosyalarını yaratım ve ticari malların devamlı satışı( örn; Tişört, ikonlar, plakalar, vs.) için kullanabilir.
  6. OTORİTENİN TEMSİLCİLİĞİ

  Tedarikçi özel veya özel olmayan Dosyaların Alıcı olan üçüncü şahıslara lisans sağlama işlemi için Depositphotos’u bir şirket olarak atamaktadır. Depositphotos ‘un ve potansiyel lisans sahiplerinin Dosyaları tekrar üretme, kullanma, yayınlama, tekrar yayınlama, sıkıştırma ve transfer etme haklarının yanında dosyaları kopyalama, değiştirme, yaratma ve değişik teknolojiler kullanarak yazdırılmış şekillerini veya kopyalarını satma ve Dosyaları gösterme, halka gösterme ve tekrar yapma hakkı bulunmaktadır.

  Ayrıca, bu Anlaşmanın koşullarını kabul ederek, Tedarikçi Web sitesinin Standart ve Genişletilmiş Lisans Anlaşmaları dahilinde son kullanıcılara dünya çapında, özel veya özel olmayan, taşınamaz (alt)lisansların haklarını garanti eder ve ömür boyu haklarını garantiler.

  Depositphotos’un dosyaları kendi aktiviteleri ve Dosyaların lisanslandırılması, promosyon amaçlı kullanılması, pazarlama ve reklam ile ilgili üçüncü şahısların aktivitelerinde kullanılması hakkı bulunmaktadır. Tedarikçi dosyalarının bu amaçlar doğrultusunda kullanılması ile ilgili kendisine hiçbir komisyon ödenmeyeceğini kabul etmektedir.

  Depositphotos Dosyaları sadece Web sitesinde doğrudan değil aynı zamanda Ortakları aracılığıyla da dağıtma hakkına sahiptir. Tedarikçi Depositphotos’un Ortaklarına bağımsız anlaşmalar altında Dosyalarla ilgili özel haklar, kısaltmalar, zorunluluklar, lisanslar ve diğer yasal ve iş konuları verme ve geçirme hakkı bulunmaktadır. Dosyalara Web sitesinde kabul edilen kendi ara yüz programları (API) veya Depositphotos tarafından onaylanmış diğer anlamlarda, sunulan giriş hakkı Standart ve Genişletilmiş Lisans Anlaşması’nın hükümlerini ihlal etmeyecek şekilde Depositphotos’un Ortaklarına Dosyalara giriş izni verme hakkı bulunmaktadır. Bu anlamlar dikkate alınmadan Ortaklar ve son kullanıcılar elde edilmiş Dosyaları kullanma veya Dosyaların son kullanıcılara özel kanallar ile sunulması, sanki Depositphotos transfer işlemini tamamlamış gibi kendi dosyalarının lisansı Tedarikçiye tazminat edilir.

  Tedarikçiye ödenen tazminat miktarı birkaç faktöre göre değişiklik gösterebilir (aşağıdaki ‘Tazminat’ bölümünü görün). Tedarikçi Depositphotos tarafından yapılan ücret değişikliklerinin kendisine önceden haber verilmeden yapılmasını kabul etmektedir.

  Bu anlaşmayı kabul ederek, Tedarikçi Ortaklar üzerinden satılan Dosyalar için Tedarikçiye ödenen ücretin kontrolünü Depositphotos’a vermektedir.

  7. ENTELLEKTÜEL MÜLKÜN KONULARI

  Tedarikçi Depositphotos’un telif hakkını, patenti, markayı, mülükn hakkını veya diğer tüm benzer ve uygulanabilir yasa veya mülk haklarını ihlal edecek herhangi bir Dosyanın yüklemesinin veya tanımlayıcı bilginin sunulmasının yasakladığını kabul etmektedir. Tedarikçi, Web sitesindeki Dosyaların kullanımını etkileyecek niyetli veya kaza eseri ve doğrudan veya dolaylı şekilde meydana gelebilecek her türlü zararın Depositphotos’un, yönetiminin, ofis çalışanlarının, görevlilerinin, Ortaklarının, şirketlerinin veya işbirlikçilerinin sorumlu olmadığını bilmektedir.

  ‘Sadece Yazınsal Kullanım için’ diye işaretlenmiş Dosyalar Limitli Standart Lisans’a dayanarak transfer edilir ve ticari veya promosyon amaçlı kullanılamazlar. Bu dosyalar model izin belgesi olmadan insan imajları, özel mülk, tanınmış markalar ve ticari amaçlar için ek ve özel bir izin belgesi gerektiren diğer öğeler içerebilirler.

  8.GİRİŞ YAPMA VE ŞİFRE

  Tedarikçi Depositphotos’un giriş ve şifre bilgilerini Tedarikçinin kimlik bilgilerini kurmak için kullandığını anlamaktadır. Tedarikçi, Web sitesine yükleme yapma dahil Tedarikçinin kendine ait giriş ve şifre bilgileri ile Web sitesine giriş yapan her bir kullanıcının eylemlerinin kendi kişisel sorumluluğu dahilinde olduğunu kabul eder ve bu eylemlerin devamlı şekilde devam etmesi bu Anlaşmaya ve Standart ve Genişletilmiş Lisans Anlaşmasına konu olmaktadır.

  9. WEB SİTESİ YÖNETİMİ

  Depositphotos’un tüm yüklemeleri veya Web sitesindeki değiş tokuş yapılan bilgileri kontrol etme olanağı yoktur ve Depositphotos bu değişimlerden sorumlu değildir. Depositphotos’un herhangi bir Dosyayı veya üçüncü şahısların benzer hakları dahil bu Anlaşmanın veya özel veya entellektüel ürünün haklarını ihlal eden veya uygunsuz olarak kabul edilen her türlü parçayı silme, kaldırma, engelleme veya düzeltme hakkı bulunmaktadır. Tedarikçi söz konusu olan dosyalar için her türlü haciz ücretini kabul etmektedir. Depositphotos’un ayrıca Tedarikçinin Dosyalarını kendi dilediği gibi düzeltme ve dosyalardaki hataları silme hakkı bulunmaktadır.

  Tedarikçiler tarafından Siteye yüklenen dosyalar uzun bir süre (sadece Depositphotos tarafından belirlenen bir süre) içinde satılmamasından sonra veya İçerik Departmanı tarafından devre dışı bırakıldığı ya da reddedildiği durumlarda Depositphotos'un arşivi düzenlemek adına bu dosyaları belli bir süre sonra silme hakkı bulunmaktadır.

  10. GİZLİLİK BİLGİSİ

  Depositphotos her türlü veri, program, Dosyalar, vs dahil Tedarikçi tarafından sunulan gizli bilgileri kullanma hakkına sahiptir ve buna karşılık Web sitesi’nin Gizlilik Politikası dahilinde söz konusu gizli bilgileri saklı tutacağını vaat etmektedir. Tedarikçi Depositphotos’a sunduğu her türlü gizli bilgiden kendisi sorumludur.

  Tedarikçi bilgilerin bu Anlaşmayı kabul ederek elde edildiğini ve Web sitesini kullanmanın Depositphotos için güvenli, kişisel ve/veya değerli olduğunu anlar ve bu Anlaşmanın süresi boyunca ve Anlaşma bittikten sonra bu Anlaşmada belirtilen özel durumlar hariç Depositphotos’un yazılı özel izni olmadan gizli bilgileri paylaşma veya herhangi bir kısmını kullanma hakkı bulunmadığını kabul etmektedir.

  11. BİLDİRİLER VE GARANTİLER

  Bu Anlaşmanın kurallarını kabul ederek Tedarikçi aşağıda belirtilen hükümleri bildirir ve garanti eder:

  • Tedarikçinin bu Anlaşmayı kabul etmesi için her türlü yasal hakkı ve gerekli ve yeterli otoritesi bulunmaktadır, Dosyaların şahsen ve ayrıcalıklı sahibidir, bu Anlaşma altına belirtilen tüm lisans haklarını sunma kapasitesine sahiptir ve bu Anlaşma ile çatışma yaratacak herhangi bir Dosyanın haklarını Yüklemeyecek veya başkalarına vermeyecektir;
  • Web sitesine Yüklenen veya Depositphotos’a transfer edilmiş Dosyaların hiçbir bölümü herhangi bir mekanizme veya bu Anlaşmada veya Standart veya Genişletilmiş Lisans Anlaşması’nın izin verdiği anlamlarda belirtilen Dosyaların kullanımı, düzeltilmesi veya kopyalanmasını içeren herhangi bir koruma anlamı içermemektedir;
  • Tedarik edilen Dosyalar zararlı program kodu, virüs, worm, Trojan horse veya herhangi bir istilacı, zarar verici veya kötü yazılım içermez; DDoS sistemlerinin bir parçası değillerdir; Web sitesinin ve Dosyaların kaldırılması, değiştirilmesi, yok edilmesi veya zarar verilmesi amacı ile tasarlanmış diğer mekanizmalar veya cihazlar içermezler;
  • Dosyalar Web sitesinde etkin şekilde satılmaları için tam, gereli ve yeterli kapak bilgileri içerirler; destekleyici bilgiler tam ve yanlışsızdır ve herhangi bir yanlış veri, uygunsuz veya tutarsız meta-veri içermezler;
  • Depositphotos’a sunulan Dosyalar orijinaldir;
  • Dosyalar ve sunulan kapak bilgileri telif haklarını, sahip haklarını veya üçüncü şahısların ilgili haklarını ihlal etmezler.

  Tedarikçi aşağıda sunulan hükümleri belirtir ve garanti eder:

  • Yaratıcı amaçlar için yasal çerçeve içinde periyodik lisanslandırma hariç, sunulan Dosyaları diğer anlamlarda lisanslandırmamıştır;
  • (Dosyaların Tedarikçinin de dahil olduğu bir grup eser sahibine ait olduğu veya Tedarikçinin genişletilmiş lisanslandırma haklarının bulunduğu mülkler hariç) diğer eser sahiplerine ait Dosyaları lisanslandırmamıştır;
  • Dosyaları halka sunma ve dağıtma ile ilgili talep edilen tüm belgelere sahip değilse Dosyaları lisanslandırmamıştır.
  12. TAZMİNAT

  Alıcıların veya Ortakların Dosyaları elde etme şekline, Alıcılara Dosyaların sunuldupu özel kanallara, satın alınan imaj(lar)ın boyutuna veya Depositphotos ile Ortaklar arasındaki bireysel kontratlara bağlı olarak Tedarikçi’ye ödenecek tazminat miktarı değişiklik gösterir. Ayrıca, Tedarikçi’ye ödenen tazminat Depositphotos tarafından Tedarikçinin Dosyalarının satışına bağlı olarak belirlenen seviyesine göre de farklılık gösterir- daha fazla Dosyası satıldıkça Tedarikçi daha yüksek seviyeye ulaşır. Tedarikçinin Dosyaları satıldıkça Tedarikçinin seviyesinin yükselmesi gibi Tedarikçiye ödenen tazminat miktarı da artar. Tedarikçiye yapılan ödeme ‘standart’ ücretten ziyade Dosya için ödenen ücrete bağlıdır; eğer Alıcı bu Dosyayı indirimle almış ise, bu dosya için Tedarikçiye ödenecek tazminat indirim uygulanmamış ücretten ziyade Alıcının bu dosya için ödediği miktar ve indirim üzerinden hesaplanarak belirlenir. Tedarikçiye ödenen tazminat yüzdesi değişmez, fakat indirimli ücret daha düşük maliyete ve daha düşük tazminat ücretine sebep olacağı için asıl ücretten miktardan hesaplanır.

  Tedarikçinin dosyası Ortaklar aracılığıyla satıldığında tazminat miktarı yukarıda belirtildiği gibi aynı oranda (ve Tedarikçinin seviyesine bağlı) olabilir veya fiyatlar Depositphotos ile Ortaklar arasındaki kontratın etkinliğine göre farklılık gösterebilir.

  Depositphotos’dan Tedarikçinin ülkesine, Tedarikçi tarafından sunulan bilgilere ve vergi otoriteleri tarafından sunulan bilgilere göre Tedarikçiye ödenecek tazminatın vergilerinin ödenmesi istenebilir. Tedarikçi Depositphotos’un vergi beyanında bulunması ve yasalar doğrultusunda talep edilen belgeleri sunması gerektiğini anlamaktadır. 

  Tazminatın Tedarikçiye ödenmesi, Tedarikçi ödeme talebinde bulunana ve hesabındaki çekilebilir nakit para tüm gerekli ödemeler (vergiler, bu Anlaşmanın uygulamasından doğan yasal veya benzer ödemeler) minimum ödeme miktarına erişene kadar Depositphotos tarafından askıda tutulacaktır.

  13. ANLAŞMANIN SONLANDIRILMASI VE GEREKLİLİKLERİ

  Bu Anlaşma sonlanana kadar geçerlidir. Tedarikçinin dilediği zaman bu Anlaşmayı sonlandırma hakkı ve becerisi vardır.

  Bu anlaşmayı sonlandırmak için Tedarikçi en az 30 (otuz) gün öncesinden Depositphotos’un Web sitesindeki Bizimle İletişime Geçin sayfasını kullanarak Depositphotos’a bildiride bulunmalıdır. Aynı zamanda Depositphotos da dilediği zaman dilediği sebepten ötürü anlaşmayı sonlandırabilir.

  Eğer Depositphotos tarafından Üyelik Anlaşmasının hükümleri doğrultusunda Tedarikçinin üyeliği sonlandırılmışsa, bu sonlandırma bu Anlaşmanın bitmesi için yeterli ve gerekli bir bildiri olacaktır.

  Sonlandırma durumunda Depositphotos aşağıda belirtilen hükümleri iddia eder:

  • Sonlandırma tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde Tedarikçinin tüm Dosyaları Web sitesinin arama motorundan silinecektir;
  • Sonlandırmanın gerekçesi olarak Depositphotos’un kabul edilen Dosyaların Web sitesinin arama motorundan geri çekilene kadar lisanslandırma hakkı ve becerisi vardır;
  • Anlaşmanın tarihinin geçmesi üzerine ve anlaşma sonlandırıldıktan sonra bu Anlaşmanın hüküm ve koşullarına göre, Depositphotos, Bu Anlaşmada belirtilen haklar veya yasaların gerektirdiği şekilde bu geçici süre boyunca Tedarikçinin Alıcılara satılmış lisanslarının tazminatı Tedarikçiye ödemeye devam eder;
  • Eğer Depositphotos’un Tedarikçinin hileli eylemler yürütmesi konusunda yeterli sebebi varsa, Depositphotos’un bu Anlaşmayı sonlandırma, konu edilen lisanların tazminatı Tedarikçiye ödemeyi kesme, hesabını silme ve/veya Tedarikçiye ödenecek her türlü ödemeyi durdurma/dondurma  hakkı bulunmaktadır.
  14.SORUMLULUKLARIN SINIRLARI

  Tedarikçi Web sitesini ve/veya Web sitesinin servislerini kullanmaktan doğan her türlü sorumluluğu ve riski anlamaktadır ve kabul etmektedir.

  Depositphotos, çalışanları, yönetimi, Ortakları, hisse sahipleri ve şirketleri Tedarikçinin ve Alıcının iş bilgilerinin kayıp, kar veya diğer finansal kayıplara yol açan Web sitesinin fonksiyonelliğini etkileyecek hiçbir bozulmadan sorumlu tutulamazlar.

  Bu Anlaşmanın şartlarının herhangi bir durumunda veya Web sitesinin tamamını veya bir bölümünü ve kaynaklarını kullanmanın sonucu Depositphotos’un bütün sorumluluğu Depositphotos’un iddia konusu olan Dosyalar için aldığı tazminat ile sınırlıdır fakat hiçbir durumda söz konusu tazminat 1.000 $ (bin ABD dolar)’nı geçmeyecek şekildedir.

  15.UYGULANABİLİR YASA

  Web sitesi Depositphotos Inc. Tarafından Florida, ABD’de yönetilmekte ve kontrol edilmektedir. Web sitesi herhangi bir ülkeden giriş yapabilmek için uygundur.

  Her ülkenin kendine ait yasaları ve düzenlemeleri olması sebebiyle bu yasalar Florida eyaleti, ABD’deki yasalardan farklı olabilir, Tedarikçi bu Anlaşmanın Florida, ABD yasaları tarafından yönetildiğini kabul etmektedir.

  Bu Anlaşma Uluslararası Marka Kontratları üzerindeki BM Konseyi yargısı dahiline girmez.

  16. İLETİŞİM

  Bu belgenin herhangi bir hükmü ile ilgili sorunlarınız için lütfen Web sitesinin Bizimle İletişime Geçin sayfasındaki formu veya iletişim bilgilerini kullanarak Depositphotos ile iletişime geçiniz.

  17.ONAY

  BU ANLAŞMAYI KABUL EDEREK TEDARİKÇİ BU ANLAŞMAYI OKUDUĞUNU, ANLADIĞINI VE KABUL ETMEDEN ÖNCE BAĞIMSIZ BİR YASAL DANIŞMANIN TAVSİYESİNİ ALMA ŞANSI OLDUĞUNU ONAYLAR.

  DEPOSITPHOTOS’UN TEDARİKÇİYE ÖZEL VEYA ÖZEL OLMAYAN ŞİRKET OLARAK TANIMASI VE DOSYA LİSANSLARININ SATIŞI VE GÖNDERİLMESİ İÇİN İMKANLAR TANIMASI VE SAĞLAMASI ADINA TEDARİKÇİ BU ANLAŞMANIN HÜKÜM VE KOŞULLARINI KABUL ETMEKTEDİR.

  AYNI ZAMANDA TEDARİKÇİ YAZILI VEYA SÖZLÜ DAHA ÖNCEKİ ANLAŞMALARIN, VE BU ANLAŞMA İLE İLGİLİ TEDARİKÇİ VE DEPOSITPHOTOS ARASINDAKİ İLETİŞİMİN YERİNE GEÇTİĞİ BU ANLAŞMANIN TEDARİKÇİ VE DEPOSITPHOTOS ARASINDAKİ TAM VE KAPSAMLI ANLAŞMA OLDUĞUNU KABUL EDER.

  Feragatname: Bu belgenin orijinal ve bağlayıcı kopyası İngilizce dilinde yazılmıştır ve İngilizce konuşmayan ülkeler için diğer dillere çevrilmiştir. Eğer İngilizce versiyonu ile çevrilmiş versiyon arasında tutarsızlıklar varsa, İngilizce versiyon çevrilmiş versiyonun yerine geçer.

  Favoriler
  Favoriler Sepete ekle Yeni dosya Ayarlar
  Bu klasöre not
  eklemek için tıkla.
  Notlar: