Canlı Sohbet Planlarımız ve Fiyatlarımız
 • Yasal Bilgilendirme
 • Kullanıcı Anlaşması
 • ÜYELİK ANLAŞMASI

  Depositphotos tarafından sunulan site içeriğinin kullanılması ve siteye giriş yapma Kullanıcı, Üyelik Anlaşmasının tüm hüküm, kural ve şartlarını ve Kullanım Şartlarını kabul ettikten sonra mümkündür. Eğer herhangi bir sebepten dolayı Kullanıcı bu hükümleri onaylamaz ve Anlaşmanın şartlarını kabul etmezse, Siteye giriş yapamaz ve Sitenin kaynaklarını kullanamaz. Bu Üyelik Anlaşması ile Kullanım Şartları arasındaki herhangi bir çelişki durumunda detayları verilen bu Üyelik Anlaşması baskın ve geçerlidir.

  Depositphotos, dilediği zaman Üyelik Anlaşmasının tamamında veya belli kısımlarında değişiklikler, eklemeler, düzeltmeler ve uyarlamalar yapma hakkına sahiptir. İlgili değişiklikler yayınlanmalarından itibaren yasal ve etkilidir. Eğer söz konusu değişiklikler yürürlüğe konduktan sonra Kullanıcı Site ile çalışmaya devam ederse, Kullanıcı bu değişiklikleri kabul etmiş farz edilir. Eğer herhangi bir anda Kullanıcı aşağıda belirtilen kural ve şartlara uymak istemezse anında Siteyi ve dosyalarını kullanmaya son vermelidir.

  1. SİTE DOSYALARI İLE ÇALIŞMA

  Site, Depositphotos’un diğer özdeş veya bağlantılı hakları, alt bölümleri ve tesisleri veya Sitenin diğer Kullanıcıları dahil bir başka üçüncü şahıstan elde edilen ve telif hakkına, patente veya servis markasına konu olan  bilgi, yazılım, illüstrasyonlar, fotoğraflar ve benzer dosyalar kapsayan bir kaynaktır.

  Kullanıcının Site içeriğinin parçalarını veya tamamını başkasına geçirme, satma, yayınlama, verme, tekrardan üretme ve değiştirip geliştirme veya tekrardan yapma veya benzer yollara baş vurma hakkı yoktur. Hariç tutulma, bu Üyelik Anlaşması’nda açıkça ve kesin şekilde belirtilmiş izin veya Sitenin kullanılmaya başlanması ile birlikte yürürlüğe giren diğer bir anlaşma (örneğin Standart ve Genişletilmiş Lisans Kabiliyetleri Karşılaştırılması) sayesinde uygulanır.

  Sitede gösterilen dosyalar Özel ve Özel Olmayan Ürün Anlaşması altında Depositphotos üyeleri tarafından temin edilmiştir. (Bahsi geçen ürünlerin şartları için Standart ve Genişletilmiş Lisans Anlaşması’nın ilgili bölümlerini okuyunuz.) Ürün Anlaşması’nın hükümlerine göre; Kullanıcı’nın her anlamda ve tamamen kendisine ait olan dosyaları yükleme veya yerleştirme imkanı ve hakkı vardır. Kullanıcının sadece Standart ve Genişletilmiş Lisans Kabiliyetleri Karşılaştırılması ve bu Üyelik Anlaşması’nda belirtilen şartlara göre dosyaları yükleme hakkı ve imkanı bulunmaktadır.

  Kullanıcı bir imaj satın aldığında ödeme gönderildikten sonra bir yıl içinde bu dosyayı indirebilir. Bu süre içinde ek bir ödeme yapmadan Alıcı Menüsü- Satın Alınan Dosyalar'dan dilediği kadar bu dosyayı indirebilir.

  2. ŞİFRELERE GİRİŞ

  Kullanıcı, kullanıcı kimliği işleminin kendi kullanıcı profiline ve Site içeriğine yönlendiren operasyonlara girişini garanti altına almak amacıyla yapıldığını kabul etmektedir. Kullanıcı adı (giriş yapma) ve şifre Kullanıcı tarafından belirlenmiş özel bilgilerdir. Kullanıcı bu bilginin açığa vurulmamasının gerekliliğini kabul etmekte ve Depositphotos’un yazılı ve açık izni olmadan bu bilgileri gizli tutacağına ve açığa vurmayacağına, başkasına vermeyeceğine veya üçüncü şahıslara kendi kişisel bilgilerine giriş izni vermeyeceğine söz vermektedir.

  Kullanıcı kendi seçtiği kullanıcı adını ve şifreyi kullanarak Site içeriğine her giriş yaptığında kullanıcı adının ve şifrenin gerçek sahibi olarak sorumluluğu kabul ettiğini onaylamaktadır. Ayrıca Kullanıcı, Depositphotos’un otomatik olarak onun kullanıcı adını ve şifresini Site içeriğine giriş yapma hakkını kazanan gerçek Kullanıcı olduğunun bir ispatı ve açık kanıtı olarak kabul ettiğini ve tanıdığını onaylamaktadır. Kullanıcı, Depositphotos’un bunların içeriği ve kalitesi ile ilgili spesifik talepleri olmamasına rağmen kullanıcı adının ve şifresinin benzersiz sembollerden oluştuğunun farkındadır.

  3. SİTE DAVRANIŞ KURALLARI

  Kullanıcı, Site’de yer alan dosyaların yasal olmayan veya uygun olmayan başka amaçlar için kullanmaya kalkışmayacağını onaylamaktadır. Buna göre; Kullanıcı Sitede yer alan herhangi bir dosyayı aşağıda belirtilen fakat bunlarla sınırlı kalmayan uygunsuz yollarla kullanmaktan kaçınacağını onaylar:

  • Sitenin üçüncü şahıslarının veya diğer kullanıcılarının veri koruma haklarını kötüye kullanma, tehdit etme, ele geçirme veya ihlal etme;
  • Alaycı, saygısız, kaba veya yasal olmayan resimler ve diğer dosyalar dahil skandal yaratıcı veya uygunsuz olan dosyaları koyma, yükleme, yayınlama, gösterme veya dağıtma;
  • Kullanıcının ilgili haklara sahip olduğu veya gerekli izinlere sahip olduğu durumlar hariç, entellektüel ürünün veya telif yasalarının ve her türlü ilgili korumanın (gizlilik hakkı dahil olmak üzere) altında yazılımın veya diğer dosyaların parçalarının dahil olduğu ve bunlardan oluştuğu dosyaların veya program kodunun parçalarını başkasına iletmek, tekrar göndermek, yüklemek veya diğer bir şekilde dağıtmak, paylaşmak veya dağıtımında rol almak;
  • Diğer bilgisayarların yazılımlarında ve donanımlarında zarara ve operasyonların doğru şekilde işlememesine yol açacak şekilde zararlı yazılım (örneğin virüs) dahil dosyaları veya program kodlarını başkasına iletmek, tekrardan göndermek, yüklemek veya diğer bir şekilde dağıtmak, paylaşmak veya dağıtımında rol almak;
  • Kullanıcı tarafından yüklenmiş veya indirilmiş her türlü eserin özelliğini, etiketini, kimliğini veya yasal notlarını silme, temizleme, kesme veya diğer bir yolla saklama;
  • Sitede sunulan herhangi bir dosyanın orijinal kaynağının verilerinin taklidini veya imitasyonunu yapma;
  • Sitenin kaynaklarının özellikleri ile bağlantılı olmadan (anketler, reklamlar veya spam mailler gibi) her türlü bilgiyi Site’ye yerleştirmek, her türde malzeme ve servislerin satışını veya reklamını yapmak;
  • Kullanıcının bunların yasa dışı olduğunu ve yasal olarak dağıtılamayacağını veya dağıtılmaması gerektiğini bildiği halde Site’deki herhangi bir dosyayı veya programı yüklemesi veya saklaması;
  • Site ile ilgili olarak veya olmayarak reklam yapma, referans linkleri gönderme, dosya, malzeme, servis veya aktivite promosyonu yapma dahil fakat bunlarla sınırlı olmayan amaçlarla Site’nin diğer üyelerine mail gönderme;
  • Depositphotos ile doğrudan veya dolaylı şekilde rakip olacak yazılım, kaynak ve program yaratmak için Siteden doğrudan alınmış veya Sitenin yardımıyla elde edilmiş bilgileri her türlü kullanmak.

  Kullanıcı Bloglar arası iletişimin halka açık olduğunu kabul eder. Ayrıca Kullanıcı, ziyaretçiler arası veya ziyaretçilerle üçüncü şahıslar arasındaki iletişimin ve Site’de gösterilen dosyaların ve içeriğin Depositphotos tarafından resmi şekilde onaylanmadığını ve Site’de yer alan hiçbir dosyanın veya bilginin Depositphotos tarafından geçici veya daimi şekilde analiz edilmiş, incelenmiş veya onaylanmış olmadığını kabul eder. Aşağıda belirtildiği gibi Depositphotos’un herhangi bir dosyayı dilediği zaman otoritelere, lisans sahiplerine veya dosyaların sahiplerine haber vermeksizin silme hakkı ve otoritesi bulunmaktadır.

  Kullanıcı, Site’nin zarar görmesine, operasyonunda aksamalar meydan gelmesine veya Site kullanıcıları için diğer türlü negatif sonuçlar doğurmasına yol açacak şekilde Site’yi kullanmaktan kaçınacağını kabul eder. Ayrıca Kullanıcı gerekli izin olmadan Depositphotos kullanıcılarının kayıtlarına giriş yapmayacağını ve buna kalkışmayacağını kabul eder. Kullanıcı Site’nin kuralları ve prosedürleri çerçevesinde Site’nin dosyalarına giriş yapacağını onaylar.

  4. SİTE YÖNETİMİ

  Depositphotos, Site içerisinde gerçekleşen tüm yüklemeleri ve değiş tokuş edilen bilgileri kontrol etmez ve söz konusu değiş tokuşlardan ve iletişimden sorumlu değildir. Buna rağmen Depositphotos’un bu anlaşmayı, özel veya entellektüel mülkün haklarını veya üçüncü şahısların benzer haklarını ihlal eden veya etmeye çalışan her türlü metni kaldırma, silme, yayınlamayı reddetme veya düzeltme hakkı vardır. Tedarikçi ilgili dosyaların kamuya sunulmasından doğan her türlü komisyonun ödenmiş olduğunu kabul eder.

  Depositphotos’un kendi yararı adına dosyalardaki hataları düzeltme hakkı vardır ancak bunu yapma zorunluluğu yoktur.

  Depositphotos’un üçüncü şahısların entellektüel mülklerine saygısı vardır be diğer kullanıcıların da bu mülklere aynı şekilde davranmasını beklemektedir. Eğer Kullanıcı, telif hakkı ihlal edilerek ürününün kopyalandığına veya diğer entellektüel mülk haklarının doğrudan veya dolaylı şekilde ihlal edildiğine inanıyorsa, Kullanıcı Depositphotos’a Kullanıcı Şartları’nda verilen form ile söz konusu hakka tecavüzü bildiren yazılı bir iddia sunmalıdır.

  Bu Anlaşmayı kabul ederek Kullanıcı Depositphotos’dan elektronik haberler ve bildirimler almak istediğine onay verir. Kullanıcı bildirimleri kapatmak istediğinde dilediği an Özel Profiline giriş yapabilir.

  5. GİZLİLİK BİLGİLERİ

  Mevcut anlaşmanın amaçları doğrultusunda, ‘Gizlilik Bilgileri’, Depositphotos yönetiminin, girişimcilerinin, personelinin, üyelerinin, tesislerinin, lisanslarının ve lisans sağlayıcılarının işlemi ile ilgili olan her türlü belge, yazılım, veri, bilgi ve dosyalar veya tasarım, iş işleyişi, iş modeli, fiyatlar, geliştirme modelleri ve stratejileri, araştırmalar, nasıl işlendiği, eğitim geliştirmeleri, marka sırları, personel, metadolojiler, müşteriler, diğer kişileri ilgilendire Site içerikleri ve diğer entellektüel mülkün dahil olduğu fakat bunlarla sınırlı kalmadığı gizli kalması gerektiği açıkça belirtilmiş her türlü şey olarak tanımlanır.

  Kullanıcı, yaslar tarafından belirlenmiş veya mevcut Anlaşmada doğrudan belirtilmiş durumlar hariç, Depositphotos’un ve lisans sahiplerinin açık ve yazılı izni olmadan Gizlilik Bilgilerinin üçüncü şahıslarla paylaşılamayacağını ve kullanılamayacağını kabul eder.

  6. TEMİNAT

  Kullanıcı, aşağıda belirtilen durumlarda, her türlü iddia, sorumluluk, kayıp ve giderler (müşteri bazlı avukat ve hukuk danışmanları ücretleri dahil) karşısında Depositphotos’u (yönetimini, çalışanlarını, hisse sahiplerini, tesislerini ve bunun gibi) koruyacağını ve aynı zamanda Depositphotos’un  tarafında yer alacağını teminat ettiğini ve gerekli giderleri ödemeyi kabul eder:

  • Yetkili alana kimin giriş yaptığı göz önünde bulundurulmadan Site’nin ve Kullanıcı Girişi ile yapılmış dosyaların amaçlı veya amaçsız kullanımı;
  • Kullanıcı tarafından yapılmış her türlü yazışma veya Kullanıcı Adı ile yapılmış her türlü dosyayı yükleme;
  • Bu Anlaşmanın hüküm ve şartlarının her türlü ihlali.

  Depositphotos’un  Kullanıcı’nın giderlerinden kaynaklanan durumlarda Kullanıcı’dan teminat veya tazminat talep etme ve her türlü sorunu savunma ve kontrol etme hakkı bulunmaktadır.  Böyle bir durumda Kullanıcı söz konusu iddia karşısında Depositphotos ile işbirliği yapacağını kabul eder.

  7. SONLANDIRMANIN ŞARTLARI, DAYANAKLARI VE PRENSİPLERİ

  Bu Üyelik Anlaşması sonladığı ana kadar etkindir. Böyle bir amaç için Kullanıcı’nın Depositphotos’a dilediği zaman Site’nin İletişim Formunu ‘nu kullanarak  bir mesaj veya Kullanıcıyı tanımlayan ve Kullanıcı’nın Anlaşmanın sonlandırılması için talebini belirten, kendisi tarafından yazılmış uygun bir form göndermesi gerekmektedir. Depositphotos’un dilediği zaman herhangi bir sebepten dolayı ve kanıt veya önceden bildiri sunmadan Kullanıcı’nın Site’nin tamamına veya bir kısmına ve Site’nin kaynaklarına giriş yapma hakkını iptal etme, sonlandırma veya sınırlandırma hakkı bulunmaktadır.

  Depositphotos’un Site’nin belli bir kısmını veya tamamını, fonksiyonlarını, kaynaklarını veya veri tabanlarını önceden uyarıda bulunmadan veya ek sorumluklara sahip olmadan iptal etme, sonlandırma ve değiştirme hakkı ve becerisi bulunmaktadır.

  Kullanıcı’nın Site dosyalarına giriş yapamıyor olduğu farz edilerek uzun bir süredir Site dosyalarında Kullanıcı aktivitelerinin gözlenmediği durumlarda Depositphotos Kullanıcı’nın giriş yapma hakkını iptal etme veya tamamen sonlandırma hakkında sahiptir.

  Üyelik Anlaşmasının Sonlanması sorumluluktan otomatik olarak muaf olunması ve bu anlaşmanın yükümlülükleri veya Kullanıcı’nın diğer sorumlukları dahilinde (Bunun içine anlaşmanın hüküm ve koşullarının geçerli olduğu andan itibaren Site dosyalarını veya kaynakları ile gösterilmiş diğer içerikleri izin verilen şeklin dışında kullanma girer) Depositphotos’a borcunu geri ödeme anlamına gelmez. Bu Anlaşma, Anlaşma bittikten sonra dahi devam edecek olan savunma, sorumluluk sınırlılıkları ve haklar, bu Anlaşmanın şartlarında belirtilen sınırlılıklar ve sorumluluk sınırlılıkları Depositphotos’un haklarını azaltmadan veya bozmadan sonlanacaktır.

  Kullanıcı profilinin ve Site dosyalarına girişinin sonlanması üzerine, Kullanıcı hesabında kalan tüm kredileri kaybedeceğini onaylar.

  8. FERAGATNAME

  Site içeriği ve Site’nin kendisi, Site sahiplerinin (önceden deneme hariç), durumların veya her türlü garantinin yaptırımı, uygulaması veya yönlendirmesi olmaksızın görüntülemek ve kullanılmak için sunulmuştur. Bu garantiler durumlar ve ticarete uygunluk garantilerini kapsamaktadır, Depositphotos Site içeriğinin ve operasyonlarının kullanıcıların beklentilerini ve taleplerini karşılayacağını ve Site’nin kullanım işlemlerinin hatasız veya bir sebep tarafından engellenemez olduğunu garanti etmez. Depositphotos Site’nin veya yüklenebilir dosyalarının zararlı öğeler (virüsler) ve fonksiyonlar içermediğini garanti etmez.

  9. SORUMLULUĞUN SINIRLILIKLARI

  Kullanıcı Site’nin kullanımından doğabilecek her riski hiçbir sınır olmadan anlar ve bunun sorumluluğunu kabul eder.

  Depositphotos, çalışanları, yönetimi, ortakları, hisse sahipleri ve şirketleri, iş bilgilerinin, karının veya diğer finansal kayıplara yol açacak, Site içinde gezinme, kullanma, herhangi bir dosyaya veya kısımlarına giriş yapma sınırlandırmalarının olmaması dahil, ayrıca Depositphotos söz konusu zararlarla ilgili teorik olarak uyarılmış olsa dahi, yasaların ihlali, ihmal, kontrat sorumlulukları veya diğer benzer olaylar ve durumlarda entellektüel veya diğer mülklere zara gelmiş olsun veya olmasın bu Üyeik Anlaşması’nda doğan her türlü kayıp, dilekçe, aksiyon veya diğer olayların iddiası karşısında Site’nin kapatılmasından sorumlu değildir.

  Her türlü durumda, Site’nin kullanımı ile bağlantılı olarak Depositphotos’un toplam sorumluluğu, tamamen veya kısmen veya içeriğinin para karşılığı anlamında beş ABD dolarını ($10) geçmeyecek şekilde olmalıdır.

  Eğer etkin yasalar veya normal yaptırımlar dolaylı veya normal zararların tamamının sorumluluğun ve sınırlılığın hariç tutulmasına izin vermiyorsa, yukarıda belirtilen tüm sınırlamalar ve hariç tutulacaklar Kullanıcı’ya uygulanmaz. Yargı sürecine girecek böyle bir durumda, Depositphotos veya herhangi bir çalışanı, yöneticisi, hisse sahibi, ortağı, lisans sahipleri veya şirketleri kanun tarafından izin verilmiş maksimum değerle sınırlandırılacaktır.

  10. YAŞ VE SORUMLULUK

  Kullanıcı Site’nin kullanımı için gerekli olan yaş sınırına ulaştığını ve Site dosyalarının kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek her türlü sorumluluğun zorunlu şekilde bağlayıcı olduğunu onaylar. Kullanıcı ayırım yapmaksızın Site’nin kullanımından ve kendisiyle beraber yaşayan reşit olmayan kişiler tarafından kullanıcı adının ve şifresinin kullanılması dahil olan durumlardan doğan tüm sonuçların tam sorumluluğunu üstlendiğini kabul eder.

  11. UYGULANABİLİR KANUN

  Bu siteye erişim yaparak kullanıcı bu kullanıcı Sözleşmesinin New York, ABD kanunlarına konu olduğunu kabul eder. Bu kullanıcı Sözleşmesinin geçerliliği, yorumu ve yetkisi bu kullanıcı Sözleşmesinin ihlali veya uygulanmasından doğan veya bununla ilgili olan durumlardan ortaya çıkar ve ilgili konular New York Eyaletinin iç kanunları tarafından (hukuk doktrini seçimine herhangi bir referansta bulunmadan) ele alınmalıdır. Bu kullanıcı Sözleşmesinin geçerliliği, yorumu ve yetkisini ilgilendiren herhangi bir yasal eylem veya prosedür bu kullanıcı Sözleşmesinin ihlali veya uygulanmasından doğan veya bunlarla ilgili olan durumlardan ortaya çıkar ve sadece New York Eyaleti ve Şehrindeki Devlet veya Federal mahkemelerde ele alınabilir. Tüm taraflar bu mahkemelerin yasal yetkiliği olduğunu kabul eder ve bu gibi durumların sahipliğine veya uygunluğuna itiraz etmezler. Uluslararası Ürün Satışı için kullanıcı Sözleşmelerindeki Birleşmiş Milletler Anlaşması bu kullanıcı Sözleşmesinde uygulanmaz ve etkide bulunmaz.

  Kullanıcı siteye kayıt olurken kullandığı e-posta adresine kendi adına tüm gerekli bildirimlerin alınması ve idare edilmesine erişim hakkı elde eder. Kullanıcı şu haklarından feragat edebilir:

  • Yeminli bir davadaki herhangi bir işlem veya sonuçla ilgili elde edebileceği herhangi bir hak;
  • Mevcut Sözleşme veya içeriği açısından herhangi başka bir sözleşmenin koşulları ile sitenin çalışması ile ilişkili Depositphotos'a karşı herhangi bir talebe katılmak veya bunu organize etmek.

  Eğer Depositphotos herhangi bir tarifenin ücretini almak ya da haklarını korumak için yargıya başvurmak zorunda kalırsa ve Depositphotos davayı kazanırsa kullanıcı herhangi bir gider, ücret veya tarifeyi ödemekle yükümlüdür.

  12. GENEL HÜKÜMLER

  Kullanıcı, bu Anlaşmanın şartları dahilinde Kullanım Şartlarını ve bu Anlaşmada belirtilen diğer anlaşmaları tanıdığını onaylar ve uyguladıkları yaptırımları kabul eder.

  Depositphotos tarafından bu veya diğer anlaşmaların hükümlerinin kesin uygulanabilirliğini kontrol veya organize etme aksiyonlarının yerine getirilmemesi  herhangi bir hak veya hükümden vazgeçilmiş anlamına gelmez ve gelemez.

  13. İLETİŞİM BİLGİLERİ

  Bu belgenin hükümleri hakkında herhangi bir sorunuz varsa lütfen aşağıda belirtilen iletişim bilgilerini kullanarak Depositphotos ile iletişime geçiniz.

  İletişim Bilgileri:

  E-mail: support@depositphotos.com.

  Veya bu linki kullanın: Bizimle İletişime Geçin

  14. ONAY

  BU ANLAŞMAYI KABUL EDEREK KULLANICI ANLAŞMAYI OKUDUĞUNU, ANLADIĞINI VE BU ANLAŞMAYI KABUL ETMEDEN ÖNCE BAĞIMSIZ BR YASAL DANIŞMANA BAŞVURMA OLANAĞI OLDUĞUNU ONAYLAR. SUNULMUŞ İÇERİĞİN DEPOSİTPHOTOS TARAFINDAN ONAYLANDIĞI DİKKATE ALINARAK KULLANICI BU ANLAŞMANIN HÜKÜM VE ŞARTLARI İLE BAĞLANDIĞINI KABUL EDER. AYNI ZAMANDA KULLANICI, BUNUN KULLANICI İLE DEPOSITPHOTOS ARASINDAKİ HER TÜRLÜ TEKLİF VEYA ÖNCEDEN ANLAŞMA, SÖZLÜ VEYA YAZILI VE BU ANLAŞMA İLE İLGİLİ OLARAK KULLANICI İLE DEPOSITPHOTOS ARASINDAKİ HER TÜRLÜ İELTİŞİMİN TAM VE GENİŞ BİR İFADESİ OLDUĞUNU ONAYLAR. BU ANLAŞMANIN ŞARTLARINI KABUL EDEREK KULLANICI AYNI ZAMANDA WEB SİTESİNDE DE BULUNABİLEN VE AŞAĞIDA LİSTELENMİŞ DİĞER ANLAŞMAŞLARI DA ONAYLADIĞINI VE BELİRTİLEN ANLAŞMANIN TÜM HÜKÜM VE ŞARTLARINI KABUL ETTİĞİNİ BELİRTİR:

  KULLANICININ YUKARIDA BELİRTİLMİŞ BİR VEYA BİRDEN FAZLA BELGELERİN HÜKÜM VE ŞARTLARINI KABUL ETMEDİĞİ DURUMLARDA KULLANICI WEBSİTESİNİN VEYA MEVCUT ANLAŞMANIN HÜKÜM VE ŞARTLARI DAHİLİNDEKİ WEBSİTESİNİN ÖZELLİKLERİNİN KULLANIMINA SON VERMELİDİR, WEBSİTESİNİ VE ÖZELLİKLERİNİ KULLANARAK KULLANICI TÜM HÜKÜM VE ŞARTLARI KABUL ETTİĞİNİ ONAYLAR.

  Feragatname: Bu belgenin orijinal ve bağlayıcı kopyası İngilizce dilinde yazılmıştır ve İngilizce konuşmayan ülkeler için diğer dillere çevrilmiştir. Eğer İngilizce versiyonu ile çevrilmiş versiyon arasında tutarsızlıklar varsa, İngilizce versiyon çevrilmiş versiyonun yerine geçer.

  Favoriler
  Favoriler Sepete ekle Yeni dosya Ayarlar
  Bu klasöre not
  eklemek için tıkla.
  Notlar: