Canlı Sohbet Planlarımız ve Fiyatlarımız
 • Yasal Bilgilendirme
 • Lisans Anlaşması
 • LİSANS ANLAŞMASI

  BU BELGE ŞARTLARI DEPOSITPHOTOS A.Ş ÜZERİNDEN BEYAN EDİLMEKTEDİR. FLORIDA EYALETİNDE BULUNAN BİR KURUMDUR. DEPOSITPHOTOS SIZE BAZI HİZMET VE LİSANS DOSYALARI SAĞLAYACAKTIR.

  BU BELGE SİZ VE DEPOSITPHOTOS ARASINDAKİ BİR SÖZLEŞMEDEN İBARETTİR. BU BELGEYİ LÜTFEN DİKKATLE OKUYUNUZ.

  Lisans Anlaşması konusunda herhangi bir sorunuz var ise, lütfen bize e-posta ile irtibata geçiniz:   support@depositphotos.com.

  Eğer Lisans Anlaşmasını kabul etmez iseniz, Website ile iletişime geçip herhangi bir servisi kullanmayınız. Bu Anlaşma altındaki bir kullanıcı, Web sitesini ve Hizmetlerinin kullanımını ve sorumluluklarını düzenler.

  Siteyi ve siteye ait servisleri kullandığınız takdirde, Lisans Anlaşmasını kabul etmiş olursunuz. Depositphotos, bu değişikliklerin Web sitesinde yayınlama suretiyle zaman zaman bu Anlaşma koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar,ve bu tür bir değişikliklerin ileti gönderme sitesi ve Hizmetlerini kullanmaya devam etmeniz, aslında böyle bir değişikliği kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu tür periyodik değişiklikler için bu web sitesini kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

  Bu tarifede bulunduğu üzere, "Kullanıcı" terimi, sizin varliğınızı temsil eder, halefleri ve izin verilen anlamına gelir.Depositphotos A.Ş, Florida'da organize olmuş bir kurumdur, Depositphotos ve Kullanıcı, "Taraflar" ve her biri bir "Taraf" olarak anılacaktır.

  ÖNSÖZ

  GEREKÇE,  Depositphotos kullanıcıları bu web sitesine dosya göndermesini sağlar ve diğer kullanıcılara lisans sağlayan bir web sitesi olarak çalışır.

  OYSA,  Kullanıcı, Depositphotos sitesinde yer alan bazı fotoğraflar için belirli lisans haklarını güvence altına almak istemektedir.

  BU NEDENLE,  iyi bir bedel için alındığını ve yeterliliğini işbu belgeyle göstermektedir. Taraflar, aşağıdaki belirtilen hususlar ile karşılıklı anlaşmaya varmışlardır.

  1. TANIM

  Bu Anlaşmanın amaçları, aşağıdaki terimler ile belirtilen ilgili anlamlara sahip olacaktır:

  Websitesi  Depositphotos.com anlamına gelmektedir ve herhangi bir diğer web sitesi Depositphotos Hizmetleri (burada tanımlanan şekilde) sunar.

  Dosya  herhangi bir şekilde açıklanabilir, fotoğraflar yada diğer resimler elektronik formda yayınlanıp, Website arşivi örneğinde olduğu gibi normal olarak erişilebilir.

  İzin verilen Türev Çalışma  yeterince modifiye edilmiş bir görüntü içeren bir iş anlamına gelir, Amerika Birleşik Devletleri yasası uyarınca, yazar, mülkiyet ve telif haklarının korunması hakkını edinir ve bir bireysel özgün çalışma ile sonuçlanma koşuluyla yazarın Kullanıcı tarafından herhangi bir resmi veri bankasına koyulması konu edilmeyecektir. (Depositphotos sitesi içinde geçerlidir.)

  Servisler  Kullanıcıların web sitesine dosya göndermesi için oluşmuştur ve lisans hakkı tanır. Depositphotos tarafından sağlanmıştır ve tüm bunlara yardımcı hizmet anlamına gelir.(sınırlama olmaksızın dosya ve telif hakkı sahipleri ve kullanıcılar arasındaki iletişim ve işlemlerin kolaylaştırılması.)

  Ücretler  burada belirtilen lisans ücretleri anlamına gelir.

  Kullanıcı  Bu Anlaşmanın birinci fıkrasında belirtilen kişi anlamına gelir.

  Katılımcı  Depositphotos Dosya Kütüphanesi'ne dosya paylaşan ve dosyaların, telif haklarının sahibi anlamına gelir.

  Gizli Bilgiler  adı altında, kavramları, veri ve bilgi birikimi, ister sözlü ister görsel ya da elektronik veya maddi şeklinde veya başka bir şekilde, servis ile bağlantılı, iş ve prospektif Depositphotos işleri ve Depositphotos mevcut veya potansiyel ürünleri, sürecleri ve hizmetleri, limit olmaksızın; Kullanıcı listesi, Resim listesi, Katılımcı listesi, ticari sırları, icatları, teknolojileri, dizaynları, metodları, bilgi birikimi, görsel birikim sergileri, sistemleri, yazılım programları, yazar eserleri, finans kayıtları ve ödeme şartları bilgileri, kullanıcı listesi ve bilgileri, planları, önerileri, projeleri, pazarlama planları ve stratejileri belirlenmiş bilgiler anlamına gelir.


  2. LİSANS KABULU

  Burada yer alan hüküm ve koşullara tabi, Depositphotos Kullanıcı kabulu, münhasır olmayan, Kullanıcının hakkı olmayan dosyalar devredilemez ve alt lisans uygulanabilir bir ücret öder. Standard yada  Genişletilmiş  lisans koşulları uygundur.

  Kullanıcı izin verilen bir türev çalışma hazırlayabilir, yanlızca açıklanan koşullar ve limitler üzerinden yapılabilir. Kullanıcı herhangi bir dosya, veri bankası veya benzeri bir veritabanı üzerinde bir dosya veya izin verilen Türev Çalışma yapması için depozito ödemez.(sadece Depositphotos sitesi için geçerlidir.)

  Kullanıcı, dosya kullanımı yada izin verilen türev çalışmasında kendi sorumluluğunu üstlenir. Burada açıkca izin verilen şekiller dışında, Kullanıcı dosya veya izin verilen türev iş çalışmasını kabul eder.

  3. MÜLKİYET HAKLARI

  Kullanıcının mülkiyeti olmayan, her dosya ve telif hakkının özelliğini olduğu gibi kabul eder. Katılımcılar tüm bu hakları korur, Dosyalar ve kullanıcı başlığıyla ilgili, ünvan ve mülkiyeti ile bağdaşmayan herhangi bir eylemde tutulamaz.

  4. GİZLİ BİLGİLER

  Bu anlaşma tarafından verilen özel hak hariç, Kullanıcı, Depositphotos tarafından oluşturulmayan hiçbir "Gizli Bilgi"yi kullanamaz yada ifşa edemez. Kullanıcı, Gizli Bilgilerin korunması konusunda, en yüksek sorumluluk ve koruma derecedesinde kullanmak zorundadır. Kendi çalışanları veya danışmanları dahil olmak üzere Gizli Bilgiler ifşa edilemez. Kullanıcı, site çalışanları ve danışmanları tarafından herhangi bir gizlilik ihlali durumunda sorumluluk üstlenecektir. Kullanıcı, Depositphotos'un isteğinden sonraki 15 gün içinde, tüm orjinal dökümanları ve kopyalarını herhangi "Gizli Bilgileri" ve bulunan tüm bilgileri, kayıtları geri göndermek yada imha etmek zorundadır. Depositphotos'un önceden izni olmadan, Kullanıcı sadece (belirli bir mali açıdan olmayan) genel anlamını ifşa edebilir. Burada bulunan hiçbir belgenin veya Gizli Bilgilerin, toplum kuruluşunun yasak gerekliliği bakımından kanun gereği açıklaması gerekir. Kullanıcı bu belgeleri ifşa etmeden önce üstlenmesi gereken sorumluluklar:

  • Böyle bir ifşa hareketinden önce yazılı olarak Depositphotos'a bildirmek, ve
  • Böyle bir açıklamaya karşı korumak veya bir koruyucu talimatın elde edilmesi için Depositphotos ile tam bir işbirliği gerekmektedir.

  Para kayıplarının yeterlı bir çözümü olmayacaktır. Bu 4. bölümün yada 2. ve 3. bölümlerin ihlalinde, Depositphotos, diğer yasal ve adil çözümlere başvuracağını bildirmektedir. Herhangi bir teminat gösterme zorunluluğu olmadan, bu tür ihlal veya tehdide karşı bir önlem alma veya telafi etme hakkına sahiptir.

  5. ÖDEMELER

  Kullanıcı fiyat listesinde belirtilen ücretleri, şartlara ve kurallara uygun olarak ödeyecektir. Fiyat Listesi.

  Eğer Kullanıcı 2. bölümde belirtilen şartları dikkate almaz ise ve yeniden üretim için Genişletilmiş Lisans sınırlı miktardadır. Kullanıcı yeniden üretim için, Depositphotos'u bu üretim miktarından 10 gün içinde haberdar etmek zorundadır. Sınırlı Üretim miktari, Kullanıcının ürettiği üretim miktarıyla aynı olmalıdır. Kullanıcı izin sayısını aştığı surette, Depositphotos'un yaptığı hesaplamalar altında bu faturaları ödemeyle yükümlüdür.

  6. BAĞIMSIZ DENETİM

  Bağımsız bir denetçi bu Anlaşma ile kullanım uygunluğunu doğrulamak için, Depositphotos makul bir süre öncesinde yazılı bildirim hakkına sahip olacaktır. Kullanıcı çalışma saatleri içinde ve kendi çalışma sahasında tüm defter ve kayıtları yapabilecektir. Böyle bir denetim, Depositphotos tarafından olacaktır. Bu tür denetim yüzde beş (% 5) fazla denetlenen dönem için kullanıcı tarafından bir alt ödeme çıkaracaktır. Bu durumda Kullanıcı, Depositphotos'a ödemede bulunur. Kullanıcı tarafından herhangi bir denetim altında, ödeme bildirgesi durumunda, Kullanıcı, Depositphotos'a zamanında ödeme yapmakla yükümlüdür.

  7. VADE SONU

  Bu Anlaşma iş bu tarihten sonra başlar ve yanlızca burada belirtildiği gibi sonlandırılabilir.

  • Kullanıcı tarafından, Depositphotos'a bildirilerek.
  • Depositphotos tarafından, Kullanıcı'nın 2,3 ve 4. bölümleri ihlalinde.
  • Diğer partiler tarafından, maddi Anlaşma ihlalinde ve diğer tarafların bildirimden (30) gün içinde ihlalin düzeltimesinin başarızlığında.

  Eğer Kullanıcı Bölüm 7(a) da bulunan Anlaşmanın ihlalinde yada Depositphotos bu Anlaşmanın Bölüm 7(2) yada (3) iptali durumunda, Kullanıcı belirtildiği şekilde ödeme yapmak zorundadır. Herhangi bir nedenden Anlaşmanın feshi üzerine, bütün hakları, borçları ve diğer kullanıcıların lisansları sona erecektir, aşağıda belirtilenler dışında:

  • Herhangi bir masraf, ödeme veya harcamalar için  yada iptal tarihinin iptali nedeniyle oluşacak Depositphotos giderleri, Kullanıcının sorumluluğunda olacaktır. Ve bu ödemelerin geçerliliği ve ödenebilirliği iptal tarihinde gerçekleşecektir.
  • Kullanıcı gelecekte dosyaların kullanımı hakkında hiçbir hak talep edemeyecektir taki iptal tarihi yada vade sonuna kadar. Kullanıcı kontrolü altındaki tüm orjinal belgeler ve kopyaları, Gizli Bilgileri Kullanıcı'nın kontrolu altındadır. Ve Kullanıcı 10 gün içinde Depositphotos'a Bölüm (7)2, Bölüm 3 (Mülkiyet Hakkı), 4 (Gizli Bilgiler), 8 (Garanti Reddi), 9 (Tazminat), 10 (Sorumluluk Sınırlaması), 11 (Yasalara Uyum), 12 (Genel Hükümler) ve Bölüm 7'deki belgeleri herhangi bir nedenden dolayı iptalinde yada Anlaşmanın sona ermesinde belgeleri koruma ile yükümlüdür.
  8. GARANTİ REDDİ

  DOSYALAR, WEBSİTESİ VE SERVİSLER GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR. DEPOSITPHOTOS BURADA TÜM GARANTİLERİ, AÇIK YADA DOLAYLI, SÖZLÜ YADA YAZILI, DOSYALAR İLE İLGİLİ, İNTERNET SİTESİ VE SERVİSLER DAHİL, LİMİT OLMAKSIZIN, TÜM GARANTİ ÜNVANLARI, İHLALSİZ, HERHANGİ BİR SATIŞA YADA AMACA YÖNELİK VE TÜM GARANTİLERi SORUMLULUĞUNA ALMAYI REDDEDER.

  9. TAZMİNAT

  Bu Anlaşmanın şartlarını kabul edilerek, Depositphotos'un iştirakleri, içerik sağlayıcıları ve ilgili müdürleri, memurları, çalışanları, hissedarları, iş ortakları ve zararsız maddeler ve tüm iddialar, yükümlülük, kayıp, karşı kabul-zarar,masraf ve giderler, ya da herhangi bir kullanıcı ya da herhangi birinin bu Anlaşmanın şartlarının Kullanıcı adına hareket eden herkes tarafından ihlali veya ihlali ile bağlantılı bir sonucu olarak, Kullanıcı gelecekte Depositphotos'un Şartlarına bağlı kalarak tazminat ödemeyi kabul etmektedir.

  10. SORUMLULUK SINIRLAMASI

  DEPOSITPHOTOS KULLANICIYA ZARARLAR  VEYA HERHANGİ BİR NEDENDEN DOLAYI BİR ÜÇÜNCÜ KİŞİ İÇİN SORUMLULUK, HİÇBİR İDDİA VE DAVA FORMUNA BAKILMAKSIZIN, KULLANICI TARAFINDAN DEPOSITPHOTOS'A ONİKİ AY İÇİNDE (12) ÖDENEN ÜCRETLERİ GEÇMEYECEKTİR. DEPOSITPHOTOS HERHANGİ BİR VERİ KAYBINDA, DOSYA KULLANIMINDA, İNTERNET SİTESİNDE YADA SERVİSLERDE, YADA HERHANGİ ÖZEL DURUMDA, KENDİNE ÖZGÜ, KİNAYELİ, CEZA GEREKTİREN YADA BAĞLANTIYLA İLGİLİ DOSYA BOZUKLUKLARINDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. BU SINIRLAMALAR SÖZLEŞMENİN TÜM DİĞER HÜKÜMLERİNDEN BAĞIMSIZDIR.

  11. YASALARA UYUM

  Depositphotos tarafından belirlenen, Kullanıcıya sadece Dosyaları kullanmak üzere hak tanınıyor ve Dosyaların telif haklarını, İhracat veya yeniden ihracat, direk olarak yada dolaylı olarak (uzak bağlantı dahil olmak üzere) dosyalar yada diğer bilgiler, herhangi bir ülke için Amerika Birleşik Devletleri ya da ilgili diğer yargı gerektiren herhangi dosya ihracatında yada  hükümet onayında, ilk lisans hakkını almadan ihracat hakkını tanımaz. Amerika Birleşik Devletleri'nin ihracat yönetmelikleri ile birlikte Bu Kullanıcı'nın sorumluluğu altındadır. Yenilikler, hatalar, değerlendirmeler, sorumluluklar, ücretler ve giderler (makul avukatlık ücretleri ve mahkeme masrafları da dahil olmak üzere) herhangi bir iddiada ortaya çıkan bu dosyalar, yada diğer bilgiler yada Depositphotos tarafından ihraç edilen dosyalar, yasalara aykırı olarak sevk veya taşıma ve yönetmelikleri yine Kullanıcı'nın sorumluluğu altındadır. Kullanıcı tüm yasaklara uymak zorundadır. Bu Anlaşmanın herhangi bir hükümet yetkilisinden  kayıtlı olması gerekmesi halinde, Kullanıcı bu tür kayıt yapılması ve herhangi bir gider ya da bunlarla ilgili vergi yükümlülüğünü üstlenecektir.

  12. GENEL HÜKÜMLER

  12.1 Zorunlu Sebepler.  Her iki tarafın performansının önlenmesi durumunda. yada uygulama yapamayacağı durumunda, herhangi bir sebepten dolayı bu Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerin yürütülmesi tarafından makul hükmü durumundan etkilenen tarafın performansını bu olay nedeniyle gecikme veya yetersizlik durumunda gerçekleştirmek için süre için uzatılır.

  12.2 Feragatname.  Diğer tarafın bu Anlaşmanın herhangi bir hükmünün ihlali veya varsayılan iki tarafın feragati için herhangi bir başarı ihlali veya başka bir hükmü, bir feragat olarak kabul edilmemelidir. Güç yada sahıp olduğu ayrıcalık, burada belirtildiği gibi şahıs tarafından herhangi bir hak, yetki ya da imtiyazı feragat olarak çalışır.

  12.3 Bağımsız Müteahhitler.  Bu Sözleşmede bulunan hiçbirşey, herhangi bir amaç için ortak girişimci veya ortak olarak ajan veya diğer tarafın temsilcisi olarak parti, ya da her iki tarafa da teşkil sayılır.

  12.4 Kanunlar; Yargı ve Olay Yeri.  Kanun hükümlerine yönelik seçimler dikkate almaksızın. Bu Anlaşma, Florida, ABD Eyaleti yasalarına uygun olarak tefsir edilir. Yabancı kanunlar arasında herhangi bir ihtilaf durumunda, kurallar ve düzenlemeler, ABD yasaları, Amerika Birleşik Devlet'ine aittir. Uluslararası Mal Satışına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu bu Sözleşme için geçerli değildir. Bu Sözleşme çerçevesinde doğan herhangi bir dava için yasal yetkisini Miami, Florida, ABD'de bulunan federal ve eyalet mahkemelerinde olduğunu, ve her parti yargılama sonucunu kabul eder ve onaylar. Bu Anlaşmanın herhangi bir hükmünün geçersizliği veya uygulanamaz kısmını etkilemez.

  12.5 Tüm Anlaşmalar; Yasa Değişikliği. B u Anlaşma, bu konuyla ilgili olarak taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. Yazılı olarak Depositphotos tarafından imzalanmadığı sürece bu Sözleşmenin şartlarını hiçbir feragat, kabul, modifikasyon veya değişiklik Depositphotos bağlamak zorundadır. Ek olarak veya bu Anlaşmanın şartlarına aykırı olduğunu Kullanıcı herhangi bir satın alma siparişi (ya da diğer benzeri belge) belirtilen koşulları özellikle Kullanıcı tarafından feragat edilir. Tüm bu terimler bu lisansın önerilen dosya değişikliklerinde olmadi[inda Depositphotos tarafından reddedilir. Kullanıcı sipariş burada belirtilen koşullar üzerinde Depositphotos Dosyalar için bir lisans ödemek için Kullanım niteliksiz taahhüt olarak sadece etkilidir. Depositphotos yazılı değişikliğindeki Anlaşmayı zaman zaman Kullanıcıya yazılı olarak bildirerek değiştirebilir. (e-posta bu cümleyi amaçlı bir yazı ile teşkil edecektir)

  Bir müşteri ile dosya satın alma sırasında ıslak damga ile bireysel anlaşma yapılmasında, Depositphotos A.Ş, dosyaların kullanımındaki izinleri ve yasakları değiştirme hakkına sahiptir. Tüm bu değişikliklerde yada Kullanıcı anlaşma düzenindeki değişikliklerde, sitede yayınlanan ortak kurallarda bir değişiklik olmayacaktır.

  12.6 Maliyetler, Gider ve Avukat Ücretleri.  Kullanıcı, Depositphotos'a tüm makul ücretleri (avukat ücretleri dahil) karşılamak zorundadır. Eğer Depositphotos, Kullanıcıya Anlaşmanın uygulanması ve yorumlanmasına karşın bir durumda, Depositphotos Kullanıcıdan gerçek ödemeleri, giderleri ve avukat ücretlerini geri alma hakkına sahiptir (ilgili tüm masraflar ve giderler dahil olmak üzere). Bu tür eylem veya davalara  bağlantılı olarak,herhangi bir hüküm veya sipariş elde etmeye bağlantılı olarak, bunları Depositphotos tahakkuk etmiştir.

  12.7 Atama.  Bu Anlaşmanın hakları ve hükümleri, tamamen yada Kullanıcı tarafından tayin edilemez.  Böyle bir durumda Depositphotos'un önceden yazılı rızası ve yetkisi olmadan atanan veya transfer edilen belge geçersiz sayılacaktır. Depositphotos bu Anlaşma için bir halefini tamamen yada bir servis ile ilgili kısmına atama hakkına sahip olacaktır. Izin verilen herhangi bir atama ya da transferi durumunda veya bu Anlaşma kapsamında, Bu Sözleşme veya ilgili hükümlere, haleflerini, vasiyet hükümlerini gerçekleştirenlerini, mirasçılarını, temsilcilerini, yöneticilerini ve taraflarını Kararname kısmına atayabilir.

  12.8 Uyarılar. Bir taraf diğerine posta ücreti ve iade makbuzu talebinde bulunarak. herhangi bir yazılı uyarısını, şahsen,faks veya taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Zaman zaman diğer tarafa bildirilmesi belirlediğiniz gibi parti gibi diğer adres altında veya belirtilen adreste başka bir tarafa hitaben olabilir. Tüm uyarılar okunaklı ve düzgün bir İngilizce ile yazılmalıdır.

  12.9 İngilizce Olarak. T araflar bu Sözleşme ile ilgili tüm belgelerin bulunduğunu onaylayıp,İngilizce olarak hazırlanacaktır. Kullanıcıya, bu Anlaşma veya herhangi bir uyarının, İngilizce haricindeki başka bir dille bildirilmesi sadece kolaylık içindir. İngilizce versiyonu ve diğer herhangi bir sürüm arasında herhangi bir uyuşmazlık halinde, İngilizce sürümü kontrol edilmelidir.

  12.10 Başlıklar.  Bu Sözleşmede başlıklar referans kolaylığı ve rahatlığı için dahil edilmiştir ve bu Anlaşmanın yorumlanması veya tanımlaması önünde dikkate alınmayacaktır.

  12.11 Onay.  BU ANLAŞMANIN KABULU HALİNDE, KULLANICI ANLAŞMAYI OKUDUĞUNU VE ONAYLADIĞINI, BAĞIMSIZ YASAL DANIŞMANLIĞINI KABUL ETMİŞ BULUNUR. DEPOSITPHOTOS'UN DOSYA KONTROLU ALTINDA, KULLANICI TÜM KURALLARI VE BU SÖZLEŞME ŞARTLARINI KABUL EDER.

  Favoriler
  Favoriler Sepete ekle Yeni dosya Ayarlar
  Bu klasöre not
  eklemek için tıkla.
  Notlar: